หน้าหลัก ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ สินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  เมนูหลัก
 

 วิสัยทัศน์

 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต. 
 โครงสร้างการบริหารงาน
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 สายด่วนผู้บริหาร
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

 การปฏิบัติงานด้านการเงิน

 คู่มืองานธุรการ
 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
 อำนาจหน้าที่    

 ประกาศเจตนารมณ์ฯ

 แผนการป้องกันฯการทุจริต    
 แผนพัฒนาท้องถิ่น    
 แผนพัฒนาสามปี    
 แผนยุทธศาสตร์    
 แผนการดำเนินงาน ปี 2562
 แผนการใช้จ่ายเงิน     
     - แผนฯ ไตรมาสที่1
    - แผนฯ ไตรมาสที่2
 งบประมาณรายจ่าย  
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา  
 แผนอัตรากำลังสามปี    
 พนักงานจ้าง 4 ปี      
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง     
 ผลการดำเนินงาน ปี2561     
  เครือข่าย อปท.
 

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
 ข่าวสารจากกรมฯ    
 ข่าวการสมัครงาน    
 ข่าวการเมือง    
 ข่าวบันเทิง     
 ข่าวเศรษฐกิจ     
 ข่าวต่างประเทศ      
 ข่าวการศึกษา     

 
    ...................  
นายก อบต.
   พ.จ.อ.สันติ ซิบเข
ปลัด อบต.
 
 
 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
1/2 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 โทร/โทรสาร 034597106
All rights
:ติดต่อ email : danmaechalap@gmail.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/danmaechalap