ข่าว สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   แนบท้ายประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565     
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าสนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๖๓-๐๐๑ สายบ้านโป่งหวาย หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีฯ   ตาราง ปปช.   แบบแปลน
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562  
ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่าสนุ่น ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เอกสารสอบราคา
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.62 
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.62 
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 5 
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค.62 
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม  
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (e-bidding)  
ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหาดแตง ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี   เอกสารสอบราคา ตาราง ปปช.   สรุปเอกสาร  เอกสารขออนุมัติฯ
ประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านแม่แฉลบ-อำเภอศรีสวีวดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย ฯ   ตาราง ปปช.   เอกสาร ข้อปฏิบัติ  เอกสารใบเสนอราคา  เอกสารแบบหนังสือค้ำประกัน  เอกสารแนบท้าย
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพุน้ำเปรี้ยว   เอกสารสอบราคา ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโซล่าโฮม จำนวน 27 ชุดพร้อมติดตั้ง   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านปากเหมือง หมู่ที่ 7   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาเสริมผิมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาเสริมผิมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ หมู่ที่ 7(พุตามา)   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ หมู่ที่ 7   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ หมู่ที่ 1   ตาราง ปปช.   เอกสาร ปร.4  เอกสาร ปร.5
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านท่าสนุ่น   ตาราง ปปช. เอกสารสอบราคา
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด-ท่าเทียบเรือ ด่านแม่แฉลบฯ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด-ท่าเทียบเรือ 
เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยแม่ละมุ่น – ดงเสลา  เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านด่านแม่แฉลบ – อำเภอศรีสวัสดิ์   เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   เอกสาร1   เอกสาร2 เอกสาร3
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวเรียบฯ หมู่ 5 บ้านโป่งหวาย  ตาราง ปปช.
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวเรียบ ซอย 6 หมู่ 4 บ้านท่าสนุน ตาราง ปปช.
ประกาศสอบราคา ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.5 
ประกาศสอบราคา ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.2 
ประกาศสอบราคา ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.8 
ตาราง ปปช.ม.8 
ตาราง ปปช ม.5 
ตาราง ปปช ม.2 
เอกสารสอบราคา ถนน คสล. ม.5 
เอกสารสอบราคา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2 
เอกสารสอบราคา ถนน คสล.ม.8 
ตาราง ปปช. ถนน. คสล. ม. 3 
เอกสารสอบ. ถนน. คสล. ม. 3 
ประกาศ ถนน คสล. ม. 3 
ตาราง ปปช. บ้านพัก 
เอกสารสอบบ้านพัก 
ประกาศ ก่อสร้างบ้านพัก 
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่านแม่แฉลบ – อ.ศรีสวัสดิ์ ม.5 บ้านโป่งหวาย ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกเข้าพุน้ำเปรี้ยว หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ