ข่าว  กิจกรรมผลการดำเนินงาน
ขอเชิญชวนจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์ งานพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 
อบต.ด่านแม่แฉลบ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอศรีสวัสดิ์ นายก อบต.ด่านแม่แฉลบร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อบต.ด่านแม่แฉลบร่วมกับอ.ศรีสวัสดิ์ เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
มอบอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
มอบอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
เยี่ยมเยียนและมอบยาให้ผู้สูงอายุในเขต อบต.ด่านแม่แฉลบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556