หน้าหลัก ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ สินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กิจกรรมวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ


นายฉัตร เงินยวง นายก อบต.ด่านแม่แฉลบ เป็นประธานเปิดโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าสนุ่น 
 
 
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
1/2 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 โทร/โทรสาร 034597106
All rights
:ติดต่อ email :